Zakelijke info

Duur en annulering van het consult

Het eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten. De erop volgende gesprekken zijn meestal ongeveer 45 minuten. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de behoefte of de noodzaak en wordt natuurlijk altijd in overleg met jou bepaald. Mocht je verhinderd zijn om op de afspraak te komen, dan kun je dit zonder kosten tot 24 uur van tevoren annuleren. Wanneer je (ongeacht de reden) korter van tevoren de afspraak afzegt, of wanneer je zonder annulering niet komt opdagen, wordt € 55 bij je in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Het verloop van de behandeling

De behandeling is onder te verdelen in verschillende fasen:

Het eerste en vaak ook het tweede gesprek zijn diagnostiekgesprekken. Ik inventariseer samen met jou de klachten en problemen. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad, op welke manier er gewerkt is, wat je wensen en ideeën zijn over de hulp die je nu wilt, en wat je doelen zijn. Daarnaast vraag ik je om een klachtenvragenlijst in te vullen (thuis). Zo kom ik tot een diagnose en zorgvraagtypering (dit wordt bepaald door de ernst en hoeveelheid van de klachten en problemen).
Hierna volgen de behandelsessies. Afhankelijk van de klachten, jij als persoon en je wensen wordt bepaald welke vorm de therapie krijgt. Belangrijk hierbij is dat het je in het hier en nu, in je dagelijks leven verder helpt. Ik werk eclectisch. Dit betekent dat ik put uit en ervaring heb met diverse therapeutische mogelijkheden; onder meer EMDR, cognitieve therapie, gedragstherapie, aandachtgerichte therapie (mindfulness), acceptance and commitment therapy (ACT), systeemtherapie, imaginatietherapie.  De hulp valt onder de Basis GGZ. De Basis GGZ is bedoeld voor menseen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De hulp is kortdurend. Het kan zo ongeveer varieren tussen de 3 en 12 sessies.
Consulten kunnen eventueel ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.

Mocht ik door ziekte of om andere redenen een tijd niet aanwezig zijn dan wordt er waargenomen door een collega. Het telefoonnummer wordt genoemd op mijn voice-mail.

In geval van crisis kunt u het beste contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost. Via deze weg kan indien nodig 24/7 hulp worden ingeschakeld.

Wachttijd¹

Na telefonische aanmelding kan naar verwachting binnen 17 weken een intakegesprek worden gepland (bijgewerkt op 06-06-2024).
Tussen het intakegesprek en de behandeling zit geen wachttijd.

De financiële afwikkeling

De hulp die ik geef valt onder de Generalistische Basis GGZ. Als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden wordt de hulp vergoed vanuit je basisverzekering:
– Er is een verwijzing van je huisarts naar de Basis GGZ nodig
– Er moet sprake zijn van een stoornis
– Je ziektekostenverzekeraar heeft een contract met mij afgesloten
– De hulp valt onder het eigen risico ( € 385 in 2024)
Op het einde van de maand declareer ik de gesprekken van die maand bij je zorgverzekeraar. De tarieven zijn afhankelijk van het soort gesprek, de geplande duur van het gesprek, en van waar je verzekerd bent. Het tarief voor een diagnostiekgesprek van 60 minuten is maximaal € 183,44 , voor een behandelgesprek van 45 minuten maximaal € 135,89 en voor een behandelgesprek van 60 minuten maximaal € 161,46. Mocht de geplande duur sterk afwijken van de gerealiseerde duur van het gesprek dan wordt dit aangepast. Ook telefonisch contact of contact per mail wordt in rekening gebracht.
Als je begeleiding wilt voor klachten die je zorgverzekeraar niet vergoed is de consultprijs  € 110. Je ontvangt daarvoor maandelijks een nota.

Ik heb met veel zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het gaat om:

– VGZ (= VGZ, IZA, IZZ, Univé, Zekur, Bewuzt, Zorgzaam verzekerd, SZVK, MVJP, UMC)
– CZ (= CZ, Nationale Nederlanden, Ohra)
– ONVZ (=  ONVZ, VVAA, PNOzorg)
– Zilveren Kruis (= Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life,  ZieZo, Achmea)
– Menzis / Anderzorg
– DSW (= DSW, Stad Holland, inTwente)
– ASR (= ASR, Ditzo, StudentsInsured, InsureToStudy)
– ENO (= Salland, HollandZorg, ZorgDirect)
– OWM Zorg en Zekerheid

Ik heb in 2024 geen contract afgesloten met Caresq (+ Eucare en Aevitae)
Om duidelijkheid te krijgen over vergoedingsmogelijkheden als je bij één van deze verzekeraars bent verzekerd kun je het beste vooraf contact opnemen met je zorgverzekeraar. De kosten die je niet vergoed krijgt dien je altijd zelf te betalen.

Klachtbehandeling en privacy

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier over mijn cliënten bij te houden. Alleen bij verplichte (kwaliteits-)controles en na uitdrukkelijke toestemming van jou geef ik informatie aan anderen zoals een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ik vind het belangrijk om de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van de behandeling. Ook hiervoor geldt dat ik dit alleen doe nadat je hiervoor toestemming hebt verleend. Soms is het voor een goede voortgang van de behandeling nodig om te overleggen met een collega-psycholoog, die net als ik geheimhoudingsplicht heeft.
Ik ben verplicht om gegevens over door mij uitgevoerde behandelingen door te geven aan DBC Informatiesysteem (DIS). Dit gebeurt anoniem. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek en analyse. Als je daar principieel bezwaar tegen hebt dan kun je daarvoor een privacyverklaring ondertekenen.
Mocht de behandeling niet naar je wens verlopen, is het natuurlijk erg belangrijk om dit bij mij naar voren te brengen, zodat ik de zorg zo veel mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke wensen. Mocht je er met mij niet uitkomen, en een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de een bemiddelaar van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) of tot hun klachtencommissie. Zie voor informatie daarover de website www.lvvp.nl. Ik val door mijn registratie als GZ-psycholoog onder het tuchtrecht van de BIG.

Ik voldoen aan de eisen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbewerking). Hier kun je mijn privacystatement inzien.

¹”Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekoemen (de treeknormen)”