Even voorstellen

Op deze pagina stel ik me graag aan je voor

Mijn naam is Jacqueline Klaver. Ik heb een kleinschalige praktijk in Tilburg waar mensen al meer dan 20 jaar terecht kunnen om te werken aan allerlei psychische klachten. Ik ben holistisch georiënteerd. Dat wil zeggen dat ik de mens als één geheel zie in zijn of haar omgeving. Lichaam, geest en omgeving beïnvloeden elkaar en zijn niet te scheiden. Er zijn meerdere antwoorden op een probleem. Therapie is altijd maatwerk, gericht op de specifieke wensen en mogelijkheden van de persoon die bij me zit. Ik ga er vanuit dat iedereen de kwaliteiten in zich heeft om met de problemen om te gaan die hij of zij in het leven tegenkomt. Daarbij is iedere persoon in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het genezingsproces. Ik als therapeut kan je hierin helpen je eigen weg te vinden. Ik probeer je te stimuleren om naar je mogelijkheden te kijken en nieuwe keuzes te maken in je leven. Omdat ik geloof in een persoonsgerichte werkwijze beperk ik me niet tot één therapeutische stroming, maar combineer ik allerlei therapeutische richtingen. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van technieken uit de aandachtgerichte therapie (mindfulness), cognitieve therapie, EMDR, gedragstherapie, systeemtherapie, en imaginatietherapie. Voor mij is het belangrijk om te zoeken naar handvaten die jou nu in je leven verder helpen.

 

 

Mijn registraties en lidmaatschappen van beroepsverenigingen

  • Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog (BIG nr 29063019825) en bij het NIP als Eerstelijnspsycholoog.
  • Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en van de Vereniging EMDR Nederland.
  • Als vrijgevestigd psycholoog sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr 17256097)

 

Korte toelichting bij mijn registraties

Gezondheidszorgpsycholoog

GZ is de afkorting voor gezondheidszorg psycholoog. De titel is beschermd door de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (=BIG). Alleen therapeuten die aan de opleidingseisen voldoen, kunnen in het overheidsregister worden opgenomen. Zorgverzekeraars stellen de BIG-registratie vaak als eis om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Naast GZ-psychologen bevat het register bijvoorbeeld apothekers, artsen, psychotherapeuten en tandartsen.

Eerstelijnspsycholoog

Een eerstelijnspsycholoog is gericht op de kortdurende behandeling van psychische problemen op een concrete praktische manier. De eerstelijnspsycholoog is verplicht zich continue bij te scholen en aan andere kwaliteitseisen te voldoen om geregistreerd te kunnen blijven.