Hulp bij…

Je eigen kracht benutten

Iedereen heeft wel eens een periode in het leven dat het wat minder gaat. Het kan zijn dat je klachten krijgt, bijvoorbeeld angstig wordt, last krijgt van lichamelijke klachten of in de put zit. Als je er zelf niet meer uit komt kan het zinvol zijn om contact op te nemen met een therapeut. Ik begeleid inmiddels ruim 15 jaar in mijn  praktijk mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven. Ik ga er daarbij van uit dat iedereen de mogelijkheden in zich heeft om zijn problemen op te lossen of er bevredigend mee om te gaan. Maar soms heb je iemand nodig die je helpt je eigen kracht te zien en te benutten.

Werkwijze

Bij het zoeken naar veranderings­moge­lijkheden kijk ik niet alleen naar de klachten, maar naar de persoon als geheel. Er zijn vele wegen naar Rome en niet iedere weg is voor iedereen geschikt. Ik wil zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van jou. Dat maakt mijn manier van werken persoonsgericht. Ik vind het belangrijk dat het je in het in je dagelijkse leven verder helpt.
Ik ben breed opgeleid en heb ervaring met diverse therapeutische mogelijkheden, onder meer EMDR, mindfulness, cognitieve therapie, acceptance and commitment therapy (ACT)  imaginatietherapie, gedragstherapie en EMDR. Ik breng mijn ervaring en deskundigheid in om samen met jou te onderzoeken wat er precies aan de hand is, wat je wilt bereiken en hoe je dat aan kunt pakken.

Wie kan ik begeleiden?

Eigenlijk iedere volwassene, vanaf 18 jaar. Voorwaarde is wel dat je redelijk Nederlands spreekt. Tevens dien je bereid te zijn tijd en moeite te stoppen in datgene wat je wilt bereiken.

Waarbij kan ik je zoal begeleiden? (…enkele voorbeelden )

Psychische problemen

  •  Het omgaan met nervositeit, spanningen en stress
  •  Angsten en fobieën
  •  Depressie
  •  Onzekerheid, jaloezie, schuld- en minderwaardigheidsgevoelens
  •  Verwerken van trauma’s en emotionele gebeurtenissen
  •  Zingevingsvragen
  •  Slaapproblemen, nachtmerries en nare dromen
  • Overspannenheid of  burn-out

Korte toelichting bij de soorten therapie

1. Mindfulness

Mindfulness is in de eerste plaats een training om meer bewust te worden van het hier en nu. Veel dingen doen we automatisch. Ons eten proeven we nog nauwelijks en bij een dagelijkse fietsroute, letten we niet meer op de omgeving. Steeds dwalen onze gedachten af naar dingen die ons bezighouden. Door te leren je te concentreren op wat er gebeurt in het hier en nu, onderbreek je die gedachtestroom. Je ervaringen worden intenser en er is minder ruimte om te piekeren.
Bij mindfulness gaat het er ook om alle gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn. We hebben namelijk de neiging om voortdurend te beoordelen of het niet beter kan. Stuiten we op vervelende gevoelens, zoals pijn, verdriet of angst, dan gaan we automatisch op zoek naar een oplossing. Vaak worden gevoelens juist erger naarmate we harder pogen om er aan te ontsnappen. De kracht van mindfulness is om niet voortdurend te vechten tegen wat je niet wilt en er van een afstandje naar te kijken. Door acceptatie wordt het probleem minder groot. Door niet te streven naar verandering, ontstaat er juist ruimte waarin verandering mogelijk is.
Uit verschillend onderzoek blijkt dat een training in mindfulness blijvende positieve effecten heeft bij mensen met chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angststoornissen, depressies en slaapproblemen. Ook bij mensen zonder klachten verbetert mindfulness de kwaliteit van leven.

2. Cognitieve therapie

De gedachten die we hebben over onszelf, over anderen en over de gebeurtenissen die we meemaken kunnen bepalen hoe we ons voelen. Regelmatig blijken deze gedachten echter niet te kloppen, niet reëel te zijn en te leiden tot gevoelens van bijvoorbeeld angst, onzekerheid, minderwaardigheid of somberheid. Cognitieve therapie is gericht op het opsporen van irreële gedachten en het leren van een realistischere manier van denken.

3. Gedragstherapie

Gedragstherapie gaat er van uit dat menselijk gedrag aangeleerd is. Ongewenst gedrag kan weer afgeleerd worden of nieuw gedrag aangeleerd. De problemen worden direct in het hier en nu aangepakt. Dat nieuwe gedrag kan vervolgens, door middel van een ‘beloning’, versterkt worden.

4. EMDR

Deze afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze kortdurende behandelmethode is speciaal bedoeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Hierbij kun je denken aan een verkeersongeval en geweldsmisdrijven, maar b.v. ook aan ernstige pesterijen in je jeugd. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl.

Waardering

Mijn cliënten waardeerden mijn bejegening in 2022 gemiddeld met een 10 en de behandeling met een 9 (CQ-index).